Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Prokuratūras budžets

drukāt

Valsts budžeta iestādes atbilstoši apstiprinātajam gadskārtējam valsts budžetam sagatavo valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes un nodrošina to izpildi.

Tāmes sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra instrukciju Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta tāmēm".

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par valsts budžeta izdevumiem, visas Latvijas Republikas Prokuratūras aktuālās valsts budžeta tāmes tiek publicētas tāmju publicēšanas sistēmā, kuru iespējams apskatīt šeit - Budžets

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām" Latvijas Republikas Prokuratūra publicē informāciju par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām un informāciju par prokuroru mēnešalgas un izdienas piemaksas apmēru.

 

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru
sadalījumā pa amatu grupām

 

Informācija par prokuroru mēnešalgas un izdienas piemaksas apmēru

 

Informācija par Latvijas Republikas Prokuratūras rīcībā esošajiem transportlīdzekļiem

Atpakaļ

INFORMĀCIJA