Latvijas Republikas Prokuratūra

Navigācija

Personu un valsts tiesību departaments

drukāt

Virsprokurors Juris Pēda

Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
E-pasta adrese: Persdep@lrp.gov.lv
Tālruņa numurs: 67044447
Faksa numurs: 67044449

Apmeklētāju pieņemšana:

Janvāra, aprīļa, jūlija un oktobra mēneša otrajā ceturtdienā no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00, izņemot svētku dienas.

Apmeklētājus pieņem tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās, kurā norādīts izskatāmais jautājums.

Tiesās izskatāmo civillietu nodaļa
Virsprokurore Inga Miķelsone - Indāne

Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
E-pasta adrese: Ticnod@lrp.gov.lv
Tālruņa numurs: 67044447
Faksa numurs: 67044449

Skatīt kartē 

Apmeklētāju pieņemšana*:

Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurors
katra mēneša pirmajā ceturtdienā 14:00 – 17:00

Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurors

pirmdienās    13:00 – 17:00
otrdienās      10:00 – 14:00
ceturtdienās 14:00 – 17:00
 

Tiesās izskatāmo civillietu nodaļas virsprokurors
katra mēneša otrajā pirmdienā    14:00 – 17:00

*Saskaņā ar Iesniegumu likuma 8.panta otro daļu, iepriekš piesakoties un norādot risināmo jautājumu

Atpakaļ

INFORMĀCIJA