Latvijas Republikas Prokuratūra

Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurors piedalījies CEPOL apmaiņas programmā

03/06/2019