Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 12/10/2021

Rīgas apgabaltiesa apelācijas kārtībā par noziedzīgi iegūtiem atzīst 179 900 EUR

Ekonomisko lietu tiesa (ELT) 2021. gada 27. augustā pieņēma lēmumu neatzīt par noziedzīgi iegūtu mantu kāda Igaunijā reģistrēta uzņēmuma naudas līdzekļus 179 900 EUR apmērā, kuri kriminālprocesa ietvaros arestēti uzņēmuma bankas kontā.

Par minēto ELT lēmumu Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors Rīgas apgabaltiesai iesniedza apelācijas protestu, lūdzot to atcelt.

2021. gada 7. oktobrī Rīgas apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā rakstveida procesā, nolēma atcelt ELT pieņemto lēmumu un atzina par noziedzīgi iegūtiem naudas līdzekļus 179 900 EUR apmērā, kas atrodas Igaunijā reģistrēta uzņēmuma bankas kontā, nolēma tos konfiscēt un ieskaitīt Latvijas valsts budžetā.

Rīgas apgabaltiesa atzina, ka ar pirmstiesas procesā iegūto pierādījumu kopumu ir sasniegts Kriminālprocesa likuma 124. panta sestajā daļā noteiktais pierādīšanas slieksnis, proti, arestētajai mantai – kontā esošajiem naudas līdzekļiem –, visticamāk, ir noziedzīga, nevis likumīga izcelsme.

Rīgas apgabaltiesas lēmums nav pārsūdzams.

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ