Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 22/10/2021

Prokurors vēršas trīs dažādās ministrijās ar prokurora iesniegumu

Ģenerālprokuratūrā, pārbaudot saņemto informāciju, tika konstatēts, ka persona mēneša laikā ir izdarījusi 51 administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē, tai skaitā atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, transportlīdzekļa vadīšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, nepakļaušanos personai, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, un vairākkārtēju nepakļaušanos prasībai apturēt transportlīdzekli (bēgšanu).
Personai tika veikta ambulatorā tiesu psihiatriskā ekspertīze, kurā atzīts, ka administratīvo pārkāpumu izdarīšanas laikā viņa atradusies nepieskaitāmības stāvoklī. Tajā pašā laikā personai bija spēkā esošs transportlīdzekļa vadītāja veselības pārbaudes atzinums.
Veicot normatīvo aktu analīzi, tika konstatētas būtiskas nepilnības transportlīdzekļu vadītāju veselības pirmreizējās vai kārtējās pārbaudes veikšanā attiecībā uz personām ar medicīniskām pretindikācijām transportlīdzekļa vadīšanai.
Transportlīdzeklis ir paaugstinātas bīstamības objekts, tāpēc nav pieļaujams, ka to vada persona ar medicīniskām pretindikācijām transportlīdzekļa vadīšanai, kas var radīt citu personu dzīvības un veselības apdraudējumu.
Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta Prokuratūras funkciju īstenošanas koordinācijas nodaļas prokurors 2021. gada 21. oktobrī Prokuratūras likuma 20. panta kārtībā iesniedza prokurora iesniegumu Satiksmes ministrijai, Veselības ministrijai un Tieslietu ministrijai ar lūgumu veikt pasākumus, lai novērstu esošās nepilnības tiesiskajā regulējumā par transportlīdzekļu vadītāju veselības pārbaudēm un ar to saistīto sabiedrības drošības apdraudējumu ceļu satiksmē.

 

 

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

 

Atpakaļ