Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 10/09/2021

INFORMĀCIJA PROKURORA AMATA PRETENDENTIEM

Atgādinām, ka vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījuma pirmā kārta notiks 2021. gada 14. septembrī plkst. 10.00 prokuratūrās ēkā Kalpaka bulvārī 6, Rīgā.

Uz pārbaudījumu lūdzam ierasties laicīgi, sākot no plkst. 09.30, lai pie reģistrācijas neveidotos drūzmēšanās, lietot mutes un deguna aizsegus, kā arī ievērot divu metru distanci.

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība (eID karte)) un sava pildspalva.

Prokurora amata pretendentiem, kuriem ir Covid-19 sadarbspējīgs vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, lūdzam sagatavot to uzrādīšanai papīra (izdrukātā) formā.

Papildus informējam, ka, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2020 .gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 4., 38.27, 40.1, 40.4 11. punkta prasības, lūgums prokurora amata pretendentiem, kuriem ir Covid-19 sadarbspējīgs vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, pie ieejas telpā to uzrādīt papīra (izdrukātā) formā.

Ja pārbaudījuma procesā telpā vienlaicīgi atradīsies personas, kuras visas ir uzrādījušas sertifikātu, tad konkrētās personas varēs nelietot mutes un deguna aizsegus un neievērot divu metru distanci.

Ja pārbaudījumu procesā telpā vienlaicīgi kopā ar sertifikātu uzrādījušām personām atradīsies kaut viena persona, kura iepriekš pie ieejas telpā nebūs uzrādījusi sertifikātu, tad arī sertifikātu uzrādījušām personām būs jāievēro valstī noteiktās vispārējās epidemioloģiskās prasības – divu metru distance, kā arī būs jālieto mutes un deguna aizsegi.

Atpakaļ