Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

 • 100%
 • 150%
 • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 02/09/2021

Informācija par projektu “Tieslietu speciālistu kompetences uzlabošana ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanas uzsākšanā Baltijas valstīs”

Eiropas Savienības karogs un Lietuvas, Igaunijas un Latvijas ģērbonis

Lietuvas Republikas Ģenerālprokuratūra sadarbībā ar projekta partneriem – Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru un Igaunijas Republikas Ģenerālprokuratūru – vada Eiropas Komisijas projektu “Tieslietu speciālistu kompetences uzlabošana ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanas uzsākšanā Baltijas valstīs”.

Projekta mērķis ir stiprināt sadarbību un speciālistu kompetenci Baltijas valstīs (Lietuvā, Latvijā un Igaunijā) ekonomisko un finanšu noziegumu (turpmāk - EFN), kas tieši vai netieši skar ES finanšu intereses, izmeklēšanas un kriminālvajāšanas jomā.

Mērķi:

 • efektīva EFN izmeklēšana un kriminālvajāšana;
 • kriminālprocesa EFN jomā efektivitāte un kvalitāte;
 • Baltijas valstu sadarbības stiprināšana pirmstiesas izmeklēšanas un kriminālvajāšanas stadijās.

Mērķauditorija – prokurori un prokuroru palīgi, izmeklētāji (tostarp finanšu izlūkošanas struktūrās), tiesneši, valstu nodokļu un audita iestāžu pārstāvji.

Plānotās darbības:

 • starptautiskas konferences par labo praksi EFN izmeklēšanā un kriminālvajāšanā Eiropas Savienībā un citās šajā jomā vadošās valstīs:
 • starpvalstu sanāksmes un vizītes ar mērķi uzlabot Baltijas valstu savstarpēju sadarbību, Baltijas valstu un citu ES valstu sadarbību, kā arī uzlabot EFN pirmstiesas izmeklēšanas un kriminālvajāšanas metodes atbilstoši labajai praksei ES un citās valstīs;
 • rokasgrāmatas un mācību materiālu izstrāde;

-       praktiskas ievirzes un starpvalstu mācību aktivitātes ar mērķi stiprināt EFN izmeklēšanas un kriminālvajāšanas kompetences;

 • 2021. gada 9.-11. novembris. Krāpšana nodokļu jomā. PVN “pazudušā tirgotāja” krāpnieciska darbība. Pastkastītes uzņēmumi. ES Tiesas prakse. Tiesvedība krimināllietās.
 • 2021. gada 30.novembris – 2. decembris. Kriminālvajāšana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas lietās. Kriminālvajāšana lietās skaidras naudas jomā. E-krāpšana.
 • 2022. gada 1.-3. marts. Ēnu ekonomika. Ar akcīzes nodokli apliekamo preču kontrabanda. Krāpšana ES muitas nodokļu jomā. Ar nelegālu algu izmaksu saistīti jautājumi.
 • 2022. gada 29.-31. marts. Piesavināšanās, krāpšana, kas saistīta ar ES līdzekļiem.
 • 2022. gada 26.-28. aprīlis. Prokurora un izmeklētāja darba psiholoģiskie un vadības aspekti.
 • 2022. gada 1.-19. maijs. Savstarpējā juridiskā palīdzība un tiesiskais regulējums. Jurisdikcijas kolīziju gadījumi. Finanšu izlūkošanas dienesta praktiskais darbs.
 • mācību materiālu tulkošana un pielāgošana attiecīgajām valstīm;
 • juridiskās svešvalodas apmācība ar mērķi stiprināt prokuroru un prokuroru palīgu, kas specializējas EFN izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, valodu prasmes.

Projekta noslēgums – 2023. gada februāris.

Atpakaļ