Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 18/02/2021

Apmierina virsprokurora protestu lietā par personas pamattiesību aizskārumu

Senāts 2021. gada 1. februārī apmierinājis Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu lietā, kurā Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnesis bez tiesiska pamata atteica pieņemt personas blakus sūdzību par tiesas lēmumu, ar kuru tika noraidīta sūdzība par zvērināta tiesu izpildītāja darbībām. Blakus sūdzību par minēto lēmumu tiesā iesniedza fiziskās personas pārstāvis.

Ar minētās tiesas tiesneša lēmumu blakus sūdzība, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 445. panta ceturto daļu, atstāta bez virzības, nosakot iesniedzējam termiņu, līdz kuram jāiesniedz dokuments, kas apliecinātu fiziskas personas pilnvarojumu uz kādu personu, kas viņa vārdā var pārsūdzēt tiesas lēmumu. Lēmumā norādīts, ka iesniedzējs blakus sūdzībai nav pievienojis dokumentu, kas apliecina pilnvarojumu pārsūdzēt tiesas lēmumus, bet fiziskās personas mutvārdos tiesas sēdē izteiktais pilnvarojums kādai citai personai vest lietu neatbilst minētās procesuālās tiesību normas prasībām, jo šajā pilnvarojumā nav īpaši norādītas tiesības pārsūdzēt tiesas nolēmumus.

Apmierinot iesniegto virsprokurora protestu, Senāts atzina, ka pilnvarojums, kas atbilstoši Civilprocesa likuma 85. panta pirmās daļas otrajam teikumam izteikts tiesā, nav atzīstams par mazāk ticamu kā notāra apliecināts pilnvarojums. Saskaņā ar minēto tiesību normu lietas dalībnieks – fiziskā persona – var ar mutvārdu pieteikumu tiesas sēdē pilnvarot personu, kas ir tiesīga būt par pārstāvi civilprocesā, fiziskās personas vārdā izpildīt visas procesuālās darbības konkrētajā civillietā, tostarp Civilprocesa likuma 86. panta otrajā daļā norādītās darbības. Blakus sūdzības iesniegšanai par tiesas lēmumu īpašais pilnvarojums atbilstoši iepriekš minētajai likuma normai nav nepieciešams. Turklāt Senāts atzina, ka pretēji tiesas secinātajam lēmums, ar kuru blakus sūdzība atzīta par neiesniegtu un atdota iesniedzējam, kavē lietas virzību, tāpēc tas ir pārsūdzams.

Līdz ar to protestētais Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneša lēmums atcelts un lieta nodota jaunai izskatīšanai. 

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA