Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 12/03/2020

Tiesa apmierina prokurora protestu un piemēro brīvības atņemšanas sodus lietā par valsts budžeta līdzekļu izkrāpšanu lielā apmērā

2020.gada 5.martā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija apmierināja Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras protestu par attaisnojošu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu.

Pirmās instances tiesas spriedums atcelts pilnībā. Divas personas atzītas par vainīgām Krimināllikuma 177. panta trešajā daļā un 275. panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā, viena persona atzīta par vainīgu Krimināllikuma 177. panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Visām personām piemēroti reāli brīvības atņemšanas sodi no 3 gadiem un 3 mēnešiem līdz 6 gadiem un policijas kontrole uz 2 gadiem. Divām personām atņemtas tiesības ieņemt kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu uz 2 gadiem un 6 mēnešiem.

Juridiskajai personai, kuras interesēs noziedzīgais nodarījums izdarīts, piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis – naudas piedziņa 1500 minimālo mēnešalgu apmērā, tas ir, 645 000 EUR.

Personas apsūdzētas par to, ka organizētā personu grupā ar viltu, izmantojot viltotus dokumentus un sniedzot nepatiesas ziņas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ieguva valsts līdzfinansējumu kādam uzņēmumam 2 134 307,72 EUR apmērā, 2011. gada 1. februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursa “Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ietvaros.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai laika posmā no 2011.gada janvāra līdz 2012. gada janvārim organizētās grupas dalībnieki veica VARAM un SIA „Vides investīciju fonds” (turpmāk – VIF) iesniedzamo dokumentu viltošanu, kā arī darbības ar naudas līdzekļiem iesaistīto uzņēmumu bankas kontos, lai imitētu finanšu līdzekļu apgrozījumu un radītu iespaidu VARAM un VIF pārstāvjiem, ka juridiskā persona iegādājas vēja elektrostacijas VARAM izsludinātā konkursa ietvaros. Savukārt kriminālprocesā apsūdzētā bankas darbiniece nodrošināja minēto uzņēmumu ar finansējuma izkrāpšanai nepieciešamo kredītiestādes apliecinājumu par finansējuma pieejamību minētajam uzņēmumam elektroenerģijas projekta īstenošanai norādītā konkursa ietvaros.

 

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

Atpakaļ