Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 02/03/2020

Tiesa apmierina prokurora protestu tā sauktajā zīmola “Coo Culte” lietā

2020.gada 27.februārī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija apmierināja Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurora protestu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu administratīvā pārkāpuma lietā, ar kuru sievietei, kura iznomāja Latvijā radītā zīmola “Coo Culte” kleitas uzlika 300 eur sodu, izbeidzot lietvedību administratīvā pārkāpuma lietu pret personu pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.17panta.

Tiesas kolēģija piekrita prokurora protestā norādītajiem argumentiem norādot, ka no likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 5.panta otrās daļas izriet, ka preču zīmes “Coo Culte” īpašniecei tiesības attiecībā uz jebkuru pārdoto oriģinālo kleitu izbeidzas ar kleitas pārdošanas brīdi, kā arī no Autortiesību likuma 32.panta izriet, ka autoram tiesības izplatīt darbu izbeidzas ar brīdi, kad darbs pirmo reizi ticis pārdots vai citādi atsavināts Eiropas Savienībā, ja to izdarījis pats autors vai ja tas izdarīts ar viņa piekrišanu.

Konkrētajā gadījumā, kad visas kleitas ar preču zīmi “Coo Culte” ir oriģinālas un likumīgi iegādātas, personai, kā likumīgai kleitu īpašniecei, ir tiesības ar tām rīkoties pēc saviem ieskatiem, viņas darbībās nav konstatējams Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.17 pantā paredzētā administratīvā pārkāpuma sastāvs.

 

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

Atpakaļ