Latvijas Republikas Prokuratūra

Paziņojumi presei

Publicēts 01/09/2020

Tiesa notiesā personu par komentāriem, ar kuriem rupji noniecinātas Latvijā īstenotās deportācijas

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa apstiprinājusi Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurora noslēgto vienošanos ar apsūdzēto par piespiedu darba piemērošanu personai par komentāriem interneta vietnē www.facebook.com, rupji noniecinot 1941.gada 14.jūnijā un 1949.gada 25.martā Latvijā īstenotās deportācijas.

Saskaņā ar apsūdzību persona iepazinās ar rakstu interneta vietnē www.facebook.com par cilvēku deportācijām no Latvijas uz Sibīriju. Apsūdzētais zem raksta ievietoja komentāru, par to, ka 57 549 cilvēki tika izvesti, lai saņemtu izglītību par brīvu un daļa neatgriezās, jo Sibīrijā viņiem šķita labāk. Tādējādi apsūdzētais, ironizējot un ņirgājoties par deportācijām, rupji noniecināja 1941.gada 14.jūnijā un 1949.gada 25.martā Latvijā veiktās cilvēku deportācijas, kuras saskaņā ar Romas Starptautiskās krimināltiesas Statūtu 7.pantu ir noziegums pret cilvēci.

Persona apsūdzēta pēc Krimināllikuma 74.prim panta.

Tā kā apsūdzētais piekritis vienošanās procesa piemērošanai, viņam ir izskaidrotas tiesības vienošanās procesā un sekas, kas rodas līdz ar vienošanās noslēgšanu, prokurors atzinis, ka krimināllietā ir noskaidroti apstākļi, kas attiecas uz pierādīšanas priekšmetu, un apsūdzētais piekrīt viņam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma apjomam un juridiskajai kvalifikācijai un pilnībā atzīst savu vainu viņam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, lieta tika nodota tiesai vienošanās apstiprināšanai. Persona sodīta ar piespiedu darbu uz 240 stundām.

Spriedums stājies spēkā.

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA