Latvijas Republikas Prokuratūra

Paziņojumi presei

Publicēts 23/11/2020

Par saziņu ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tā saucamajā Zolitūdes traģēdijas lietā

Valsts apsūdzības uzturētāji, iepazīstoties ar apjomīgo spriedumu un tajā sniegto tiesas motivāciju, šobrīd gatavo apelācijas protestu par visām tām sprieduma daļām, kurās prokurori kategoriski iebilst tiesas sniegtajam novērtējumam attiecībā gan par iespējamās normatīvo aktu bāzes, gan par pierādījumu, gan par cēloņsakarības trūkumu to personu apsūdzībās, kuras ar pirmās instances spriedumu netika atzītas par vainīgām, kā arī attiecībā par notiesātajai personai noteikto soda mēru.

Papildus iepriekš minētajam valsts apsūdzības uzturētāji uzskata par priekšlaicīgu atklāt pret tiesas spriedumu vērsto iebildumu detalizētāku saturu, jo tas prasa izsvērtas, pamatotas un juridiski noformulētas motivācijas izklāstu.

Pirms pilna apelācijas protesta tapšanas nebūtu korekti izvērst publisku diskusiju par apelācijas protesta projektu un šobrīd pastāvošo sākotnējā redzējuma argumentāciju. Plašāka informācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un sabiedrībai tiks sniegta tiklīdz tas būs iespējams.

 

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA