Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 27/02/2020

Ievērojami pieaudzis tiesai nodoto krimināllietu skaits par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu

2019. gadā ievērojami pieaudzis tiesai nodoto krimināllietu skaits par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Tāpat pieaudzis arī to personu skaits, kurām celta apsūdzība pēc Krimināllikuma 195. panta.

Kā liecina statistika, 2019.gadā tiesai nodotas 59 krimināllietas 102 personu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 195.panta. Salīdzinājumam 2017.gadā tiesai tika nodotas 10 krimināllietas 33 personu apsūdzībā, savukārt 2018.gadā 23 krimināllietas 54 personu apsūdzībā. Kopumā pēdējo gadu laikā šie rādītāji dubultojušies.

Pārskata periodā no 2017. līdz 2019.gadam prokuratūra kopumā 103 krimināllietās uzsākusi kriminālvajāšanu pret 195 personām apsūdzībā pēc Krimināllikuma 195.panta. Ja 2017.gadā uzsākta kriminālvajāšana 16 krimināllietās pret 40 personām, tad 2019.gadā jau 65 krimināllietās uzsākta kriminālvajāšana pret 118 personām.

Tik būtiskam pieaugumam par pamatu ir arī plašā prokuroru apmācība par šiem jautājumiem. Pēdējos gados pieaugusi prokuroru dalība dažādās mācībās, kas veltītas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai un noziedzīgi iegūtas mantas identificēšanai un konfiscēšanas nodrošināšanai. Ja 2017.gada otrajā pusgadā šādās apmācībās piedalījās 30 prokurori, tad attiecīgi 2018.gadā – 193 un 2019.gadā – gandrīz 330 prokurori piedalījās dažādās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas jomu saistītās apmācībās.

Atbilstoši 2018.gada oktobrī Ministru kabinetā apstiprinātajam Pasākumu plānam Ģenerālprokuratūra izstrādāja un no 2018.gada decembra īstenoja specializētas prokuroru apmācības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu un mantas īpašo konfiskāciju. Apmācībās īpaša uzmanība pievērsta jaunākā tiesiskā regulējuma piemērošanai, kā arī pierādījumu minimālā apjoma nodrošināšanai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas lietās. Kopumā šajās apmācībās 2018.gadā piedalījās 30 prokurori, bet 2019.gadā – vairāk nekā 200 prokurori no dažādām prokuratūras struktūrvienībām.

Turklāt Ģenerālprokuratūra 2019.gadā mācību pasākumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu un mantas īpašo konfiskāciju organizēja arī vairākās izmeklēšanas iestādēs – Valsts policijā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Militārajā policijā.

Kā norāda Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta virsprokurors Aivars Ostapko: “Prokuroru un izmeklēšanas iestāžu darbinieku izglītošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas jomā ir pamats veiksmīgai krimināllietu izmeklēšanai, tāpēc pēdējos gados prokuratūra šim jautājumam pievērsusi īpašu uzmanību. Īstenotie specializētie mācību pasākumi ir būtiski uzlabojuši un vienādojuši izmeklētāju un prokuroru izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un netiešo pierādījumu izmantošanu pierādīšanā, tostarp jaunākā tiesiskā regulējuma piemērošanā. Mācību pasākumi viennozīmīgi jāturpina. 2019.gada decembrī Ģenerālprokuratūra sadarbība ar Valsts policiju uzsāka jaunu apmācību ciklu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, īpaši autonomās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, apkarošanas, kā arī noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nodrošināšanas praktiskajiem aspektiem.”

 

                           

Laura Majevska

 

Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālr.:67044444; Mob.tālr.:27044444
E-pasts: Laura.Majevska@lrp.gov.lv

Atpakaļ