Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 21/09/2020

Augstākā tiesa apmierina Ģenerālprokuratūras protestu par “Trasta komercbankas” administratora rīcību ar konfiscētajiem 7,6 miljoniem eiro

Augstākā tiesa apmierinājusi virsprokurora protestu saistībā ar likvidējamās “Trasta komercbankas” administratora atteikumu valstij pārskaitīt konfiscētos līdzekļus 7 600 979,32 euro apmērā. Līdz ar to Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai būs atkārtoti jāizskata sūdzība par “Trasta komercbankas” administratora rīcību, iekļaujot valsts labā konfiscēto noziedzīgi iegūto mantu kreditoru prasījumu kopumā.

2020.gada 17.septembrī, izskatot Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu, Augstākā tiesa protestu apmierinājusi un atcēlusi  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu, ar kuru noraidīta VID sūdzība par AS “Trasta komercbanka” maksātnespējas procesa administratora rīcību.

Izskatot protestu, tiesa secinājusi, ka noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija pretēji administratora viedoklim nav kreditora prasījums un uz to neattiecas kredītiestāžu likvidācijas un maksātnespējas procesu regulējošās tiesību normas. Konfiscētā noziedzīgā manta (tai skaitā finanšu līdzekļi, kas ir noziedzīgi iegūti vai iegūti realizējot konfiscēto noziedzīgo mantu) ir izmantojama sabiedrības interesēs tās vajadzībām. Tādejādi nav pamata no konfiscētās noziedzīgi iegūtās mantas apmierināt citu kreditoru prasījumus un aprēķināt administratora amata atlīdzību komercbankas likvidācijas procesā.

Ar Augstākās tiesas lēmumu lieta nodota jaunai izskatīšanai Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai citā sastāvā.

 

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67044586, 27008423
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

 

Atpakaļ