Latvijas Republikas Prokuratūra

Paziņojumi presei

Publicēts 30/05/2019

Atceļ nosacītu notiesāšanu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas

Augstākās tiesas Senāts, izskatot Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas virsprokurora Alēna Mickeviča kasācijas protestu, atcēla nosacītas notiesāšanas piemērošanu personai, kas apsūdzēta par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Saskaņā ar apsūdzību persona laika posmā no 2007. gada aprīļa līdz 2007.gada decembrim bija kāda uzņēmuma prokūrists ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību vienpersoniski. Tā izdarīja apzinātu nepatiesas informācijas sniegšanu PVN deklarācijās un to pielikumos, nepamatoti iekļāva priekšnodokļa sastāvā PVN summas par darījumiem, kuri faktiski nav notikuši, kā arī pieļāva grāmatvedības kārtošanas noteikumu pārkāpumus, nodokļa atvieglojuma vai atlaides nelikumīgu piemērošanu. Tā rezultātā SIA samazināja budžetā maksājamo PVN summu un izvairījās no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus gandrīz 269 199 EUR, kas ir liels apmērs.

Kurzemes apgabaltiesa iepriekš personu bija sodījusi uz vienu gadu un diviem mēnešiem, nosakot sodu nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem. Tiesa valsts labā piedzinusi arī  nodarīto kaitējumu.

 

 

 

 

 

 

 

Laura Majevska

Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālr.:67044444; Mob.tālr.:27044444
E-pasts: Laura.Majevska@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA