Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 22/05/2019

Piespriež piecu gadu brīvības atņemšanu par izvairīšanos no PVN nomaksas un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu

2019. gada maija sākumā Rīgas apgabaltiesa piesprieda reālu brīvības atņemšanas sodu uz pieciem gadiem par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu legalizēšanu.

Saskaņā ar apsūdzību divas personas bija kāda uzņēmuma atbildīgās amatpersonas. Abi nolēma dokumentāli noformēt un deklarēt VID faktiski nenotikušus jeb fiktīvus darījumus par uzņēmuma it kā saņemtiem pakalpojumiem un precēm. Laika posmā no 2008. līdz 2010. gadam abi vīrieši uzņēmuma vārdā organizēja un veica reālu finansiāli – saimniecisko darbību: tikās ar darījumu partneriem, slēdza ar PVN apliekamus darījumus celtniecības, remontdarbu un elektroinstalācijas darbu jomā, nodrošināja šo darījumu izpildīšanu un deklarēšanu VID, kontrolēja naudas līdzekļu plūsmu. Taču viņi deklarēja VID arī fiktīvus ar PVN apliekamus darījumus. Kopsummā viņi nodarīja Latvijas valsts budžetam mantiskos zaudējumus nenomaksāto nodokļu veidā 1 013 128 EUR apmērā.

Pēc tam viņi abi grupā veica noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu 599 652  EUR apmērā. To viņi darīja, mainīdami noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu atrašanās vietu, slēpdami un maskēdami to piederību un izcelsmi.

Viena persona ir mirusi, tāpēc pret viņu kriminālprocesu izbeidza nereabilitējošu apstākļu dēļ. Otrai persona tiesa piesprieda brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz četriem gadiem. Tāpat tiesa arī noteica kompensācijas apmēru 1 011 709 EUR apmērā, kas jāatmaksā valstij.

Spriedumu vēl var pārsūdzēt Augstākajā tiesā.

 

 

 

 

 

Laura Majevska

Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālr.:67044444; Mob.tālr.:27044444
E-pasts: Laura.Majevska@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA