Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 03/06/2019

Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurors piedalījies CEPOL apmaiņas programmā

Laikā no 2019.gada 27. līdz 30.maijam Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurors A.Tomings CEPOL apmaiņas programmas ietvaros tikās ar Portugāles prokuratūras prokuroru un apmeklēja vairākas prokuratūras un valsts iestādes. 2019.gada 31.maijā Ģenerālprokuratūrā notika Starptautiskās sadarbības nodaļas prokuroru A.Tominga un A.Valces tikšanās ar Portugāles prokuratūras prokuroru, kuras mērķis bija iepazīstināt Portugāles prokuratūras prokuroru ar Latvijas Republikas Prokuratūras pamatuzdevumiem, funkcijām un darbības principiem, kā arī pārrunāt atsevišķus jautājumus, kas saistīti ar starptautisko sadarbību krimināllietās. Tikšanās laikā tika aktualizēts jautājums par Eiropas izmeklēšanas rīkojuma atzīšanu un izpildi, tika apspriesti problēmjautājumi saistībā ar tā izpildi, kā arī iespējamie risinājumi.

Atpakaļ

INFORMĀCIJA