Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 16/04/2018
Drukāt

Pēc Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurora iesniegta protesta Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija atceļ pirmās instances tiesas spriedumu daļā par noteikto sodu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas

Pēc Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokurora iesniegta protesta Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija atcēlusi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu par apsūdzētajam noteikto sodu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Saskaņā ar spriedumu pirmās instances tiesa apsūdzēto, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas 25336,50 Ls apmērā (36050,59 EUR), tas ir, lielā apmērā, atzina par vainīgu un sodīja ar piespiedu darbu uz 100 stundām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz diviem gadiem, kā arī, nolēma piedzīt valstij nodarīto kaitējumu 36050,59 EUR apmērā. Par minēto spriedumu prokurors iesniedza protestu daļā par sodu, bet apsūdzētā aizstāvis iesniedza sūdzību par spriedumu.

Savukārt Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija 2018.gada 3.aprīlī nolēma atcelt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 18.septembra spriedumu daļā par noteikto sodu un apsūdzēto piespiedu darba vietā sodīja ar reālu brīvības atņemšanu, piemērojot Krimināllikuma 49.1 panta pirmās daļas 1.punktu, apsūdzēto sodot ar reālu brīvības atņemšanu uz 5 mēnešiem, bez mantas konfiskācijas, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz diviem gadiem. Pārējā daļā pirmās instances spriedums atstāts negrozīts.

 

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044586, 27008423
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA