Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 11/07/2018
Drukāt

Informācija prokurora amata pretendentiem

Prokuratūra aicina pieteikties personas, kurām interesē darbs rajona (pilsētas) prokuratūras prokurora amatā.

Pretendenta pieteikums, kas aizpildīts uz veidlapas (pieejama šeit), jāiesniedz Ģenerālprokuratūrā (Kalpaka bulv.6, Rīgā) līdz 2018.gada 16.jūlijam.

Dokumentu pieņemšana no prokurora amata pretendentiem, kuri iesniedz lūgumu par viņu atbrīvošanu no vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījuma kārtošanas, notiks 2018.gada 12.jūlijā (no plkst.10.00-12.00) un 16.jūlijā (no plkst.14.00-16.00) Ģenerālprokuratūrā (Kalpaka bulv.6, Rīgā). Dokumentus pieņems Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta virsprokurora norīkotie prokurori.

Vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījuma pirmā kārta notiks 2018.gada 24.jūlijā plkst.11.00 Ģenerālprokuratūrā (Kalpaka bulv.6, Rīgā).

Prokurora amata kandidātu atlases procesa ietvaros plānots prioritāri komplektēt rajona (pilsētas) prokurora amata vakances Alūksnes, Gulbenes, Madonas un Daugavpils prokuratūrās, kā arī citās – pēc nepieciešamības.

Prokuratūras normatīvie akti (Prokurora amata kandidātu atlases nolikums un Prokurora amata kandidātu stažēšanās un kvalifikācijas pārbaudes nolikums), ar kuriem nepieciešams iepazīties pretendentam uz prokurora amata kandidāta statusu, kā arī zināšanu pārbaudījuma otrās kārtas jautājumi pieejami Latvijas Republikas Prokuratūras mājaslapā (skatīt šeit).

Tālruņi uzziņām – 67044690, 67044509, 67044510, 67044479.

 

Atlases procesā tiek veikta personas datu apstrāde saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Informācija, kas sniedzama prokurora amata kandidātiem par personas datu apstrādi, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas  13. un 14.pantu, pieejama prokuratūras mājaslapā (skatīt šeit).

Personas datu apstrādes pārzinis: Latvijas Republikas Prokuratūra, Kalpaka bulv. 6, Rīga, LV-1050.

Papildu informāciju par Jūsu datu apstrādi Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi Iveta.Mihailina@lrp.gov.lv

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA