Latvijas Republikas Prokuratūra

Paziņojumi presei

Publicēts 15/06/2017
Drukāt

Prokurori papildinājuši zināšanas un vairojuši profesionālās iemaņas un prasmes dažādās amata pienākumu veikšanai nepieciešamās jomās

Prokuratūras likuma 5.panta trešā daļa nosaka to, ka prokuroram ir pienākums regulāri papildināt zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas amata pienākumu pildīšanai. Šā gada maijā un jūnijā prokurori no visas Latvijas aktīvi piedalījušies virknē semināros, mācību kursos, konferencēs un diskusijās gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Liels skaits prokuroru zināšanas papildinājuši Ģenerālprokuratūras sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību mācību centru un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju organizētajā mācību kursā bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī Finanšu ministrijas, Valsts administrācijas skolas un Tiesu administrācijas rīkotajā mācību kursā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā.

Prokurori piedalījušies Finanšu ministrijas organizētajā konferencē “Ēnu ekonomika Latvijā”, Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros Tieslietu ministrijas organizētajā konferencē “Krāpšana darījumos ar nekustamajiem īpašumiem”, kā arī Valsts administrācijas skolas un ASV vēstniecības Rīgā rīkotajā diskusijā par informācijas apmaiņu, elektroniskajiem pierādījumiem un labāko praksi ekonomisko noziegumu apkarošanas jomā.

Ģenerālprokuratūras organizētajā seminārā “Starptautiskās sadarbības instrumentu praktiskās piemērošanas problemātika un iespējamie risinājumi” izglītojušies prokurori no dažādām prokuratūras struktūrvienībām. Liels skaits prokuroru un prokuratūras  darbinieku papildinājuši zināšanas arī Ģenerālprokuratūras organizētajos reģionālajos semināros informācijas tehnoloģiju jomā.

Atsevišķi prokurori devušies uz Eiropas valstīm, lai vasaras kursos, semināros un konferencēs padziļinātu savas profesionālās iemaņas un prasmes jomās, kurās tie specializējušies.

 

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044586, 27008423
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA