Latvijas Republikas Prokuratūra

Paziņojumi presei

Publicēts 25/08/2017

Noslēdzoties teju 10 gadus ilgai tiesvedībai, 13 personām par slimības pabalstu izkrāpšanu lielā apmērā piespriesti naudas sodi kopumā 63 640 eiro apmērā

Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras virsprokurors Armīns Meisters pretkrāpšanas kustības #atkrāpies! ietvaros informē, ka noslēgusies teju 10 gadus ilga tiesvedība krimināllietā pret 13 personām par slimības pabalstu izkrāpšanu lielā apmērā, izmantojot 13 personu fiktīvu nodarbinātību un viltojot darba nespēju apliecinošus dokumentus.

Virsprokurors skaidro, ka 2007. gada 30. novembrī Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra tiesai nodeva minēto krimināllietu, kurā četras personas apsūdzētas pēc Krimināllikuma 177. panta trešās daļas, savukārt vēl deviņām citām personām celta apsūdzība par Krimināllikuma 177. panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

Noziedzīga nodarījuma rezultātā, dažādos noziedzīgās grupas sastāvos, kopumā 13 krāpšanas gadījumos no valsts budžeta izkrāpti personām piešķirtie slimības pabalsti 15 413,55 latu (21 931,51 eiro) apmērā. Noziedzīgie nodarījumi īstenoti 2004. gadā un 2005. gadā.

Laika posmā no 2008. gada 25. februāra līdz 2010. gada 15.decembrim krimināllieta iztiesāta pirmās instances tiesā. Kopumā pirmās instances tiesā notika 28 tiesas sēdes, kurā lieta daļā apsūdzības iztiesāta ar pierādījumu pārbaudi. Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010. gada 15. decembra spriedumu visi apsūdzētie atzīti par vainīgiem un lietā taisīts notiesājošs spriedums.

No 2012. gada 19. jūnija līdz 2016. gada 6. oktobrim krimināllieta iztiesāta apelācijas instances tiesā, kopumā notiekot 14 tiesas sēdēm. Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016. gada 6. oktobra spriedumu, pirmās instances tiesas notiesājošais spriedums atstāts spēkā negrozīts.

Notiesājošs tiesas spriedums stājies spēkā 2017. gada 24. janvārī. Pēc sprieduma stāšanās spēkā notikušas astoņas tiesas sēdes, izskatot jautājumus par apsūdzētajiem piespriestā naudas soda izpildes atlikšanu.

Iztiesāšanas rezultātā 13 apsūdzētajām personām atkarībā no to lomas noziedzīga nodarījuma izdarīšanā piespriesti naudas sodi trīs līdz 35 minimālo mēnešalgu apmērā. Kopējā naudas sodos piespriestā summa veido 63 640,00 eiro.

Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras virsprokurors piebilst, ka apsūdzētās personas pilnībā kompensējušas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pieteikto kaitējuma kompensāciju 29 038,20 eiro apmērā, līdz ar to valstij radītais mantiskais zaudējums ir atlīdzināts.

 

Kristīne Sutugina
Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Preses sekretāre
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Kristine.Sutugina@lrp.gov.lv

 

 

 

#atkrāpies! ir pretkrāpšanas kustība, kurā apvienojušās Latvijas valsts pārvaldes iestādes, kas cīnās pret krāpniecību dažādās jomās un izpausmēs, kā arī visi Latvijas iedzīvotāji un organizācijas, kas stingri iestājas pret krāpšanu. Vairāk informācijas un iespēja iesaistīties kustībā www.atkrapies.lv.

#atkrāpies! ir jaunvārds, kas izveidots priedēkli ne– vārdā „nekrāpies” aizstājot ar priedēkli at-, kas norāda, ka darbība ir vērsta atpakaļ vai nost. Izsaukuma zīme demonstrē, ka darbības vārds ir pavēles izteiksmē. Jaunvārds „atkrāpies!” ir aicinājums nepakļauties un pretoties krāpšanai. To var izmantot arī uzsaukumos, piemēram, Ja neesi godprātīgs, atkrāpies! Angļu valodā kustības nosaukums skan kā #FraudOff!

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA