Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 10/01/2017

Tiks veicināta iestāžu sadarbība cīņā pret krāpšanu ES fondu jomā

Otrdien, 10. janvārī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināta Finanšu ministrijas (FM) Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības stratēģija. Tā paredz valsts pārvaldes iestādēm, kuras iesaistītas AFCOS tīklā, vienoti cīnīties ar krāpšanos Eiropas Savienības (ES) fondu jomā, tādējādi efektivizējot ES nodokļu maksātāju interešu aizstāvību.

“Būtiski apzināties, ka it visas iestādes, kuras nodrošina ES finanšu interešu aizsardzību, ir kā zobrati, kas kopā veido vienotu mehānismu. Sekmīgas savstarpējas sadarbības rezultātā, varam sekmēt “nulles tolerances” principa ieviešanu pret jebkādiem mēģinājumiem krāpties ar Latvijas tautsaimniecībā investētajiem līdzekļiem,” norāda AFCOS vadītāja Nata Lasmane.

AFCOS darbības stratēģijas mērķis ir definēt kopējos sadarbības pamatvirzienus, mērķus un uzdevumus starp kompetentajām iestādēm krāpšanas novēršanai un apkarošanai, kā arī izveidot sadarbības modeli ES finanšu interešu aizsardzībai, lai stiprinātu un noteiktu skaidru procedūru sadarbībai starp Latvijas kompetentajām iestādēm un Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanā (OLAF). Stratēģijā identificētie rīcības virzieni aptver visus krāpšanas apkarošanas ciklus: krāpšanas novēršana jeb prevencija, atklāšana, izmeklēšana un kriminālvajāšana jeb sankcijas.

Stratēģija ietver 3 darbības pamatvirzienus, tostarp vienotas politikas veidošanu, kas paredz kopīgi identificēt iespējamās nepilnības nacionālajos normatīvos aktos, lai efektīvāk cīnītos ar noziedzīgiem nodarījumiem. Tiks veicināta arī savstarpējā sadarbība, pilnveidojot informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm Latvijā un nodrošinot savstarpēju pieeju datu bāzēm. Tāpat tiks uzlabota informācijas apmaiņa, iedzīvinot “informācija zvana attālumā” principu.

“Jau pērnā gada nogalē ir paveikti vairāki uzdevumi, ka sekmēs apstiprinātās stratēģijas turpmāku efektīvu īstenošanu. Esam saņēmuši EK finansējumu Hercule III programmas projekta īstenošanai, kas nodrošinās dažādus kapacitātes stiprināšanas pasākumus iestāžu darbiniekiem. Kā arī ar EK piedāvātā TAIEX Peer-to-Peer instrumenta atbalstu AFCOS organizēs Valsts policijas un Ģenerālprokuratūras pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīti Bulgārijā,” atklāj FM AFCOS vadītāja Nata Lasmane.

Lai uzlabotu sadarbību ar OLAF, tiks slēgts sadarbības līgums ar Eiropas Komisiju, nodrošinot operatīvu atbalstu OLAF izmeklēšanām. Viens no būtiskākajiem sadarbības virzieniem ir visām iestādēm kopīgi īstenotie preventīvie pasākumi, tostarp nodrošinātas apmācības un pieredzes apmaiņas iespējas izmeklētajiem, kā arī aktīvākas sabiedrības iesaistes veicināšana krāpšanas apkarošanā.

“Krimināllietas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu izlietojumu, ir noteiktas kā īpaši aktuālas. Tas nozīmē, ka prokurori, realizējot izmeklēšanas uzraudzību, kriminālvajāšanu un valsts apsūdzības uzturēšanu, šīs kategorijas krimināllietām pievērš pastiprinātu uzmanību. Uzteicami ir centieni sekmēt izmeklētāju un prokuroru kapacitātes un zināšanu pilnveidi, organizējot apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumus. Tāpat arī vienota komunikācija ilgtermiņā būs nacionāls ieguvums,” norāda ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers.

Izveidots un no šī gada darbu uzsāk arī nacionālais AFCOS komunikatoru tīkls, apvienojot dažādus iestāžu profesionāļus komunikācijas jomā, lai turpmāk vienoti skaidrotu sabiedrībai par iespējām ziņot par krāpšanos ar ES fondu līdzekļiem. Tāpat sadarbībā ar citām dalībvalstīm un EK, šī gada pavasarī AFCOS komunikatoru tīkls tiks īstenos arī “Pretkrāpšanas dienas”.

 

Atpakaļ