Latvijas Republikas Prokuratūra

Paziņojumi presei

Publicēts 03/08/2016

Prokuratūra iesniegusi apelācijas protestus divās krimināllietās par Latvijas Republikas valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu personu grupā

Alūksnes rajona prokuratūras virsprokurore apelācijas kārtībā pārsūdzējusi Alūksnes rajona tiesas spriedumus divās krimināllietās par Latvijas Republikas valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu personu grupā.

2016. gada jūlija pirmajā pusē iesniegts apelācijas protests par šā gada 30. jūnija Alūksnes rajona tiesas spriedumu krimināllietā, ar kuru divi Krievijas Federācijas pilsoņi tika atzīti par vainīgiem Krimināllikuma 284. panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Abas personas Alūksnes rajona tiesa nosprieda sodīt ar brīvības atņemšanu uz četriem mēnešiem, nosakot papildsodu – izraidīšana no Latvijas Republikas, piemērojot ieceļošanas aizliegumu uz trīs gadiem.

Apsūdzības uzturētājas ieskatā, tiesas spriedums ir nepamatots daļā par soda noteikšanu apsūdzētajām personām un katram apsūdzētajam nosakāms smagāks sods – brīvības atņemšana uz vienu gadu un sešiem mēnešiem, piemērojot izraidīšanu no Latvijas Republikas, nosakot, ieceļošanas aizliegumu uz astoņiem gadiem.

Tāpat apelācijas protestā norādīts, ka “par abu apsūdzēto atbildību mīkstinoši apstākli tiesa nepamatoti atzinusi savas vainas atzīšanu un izdarītā nožēlošanu, kuru apsūdzētie tiesas sēdē pamatoja ar Latvijas likumu nezināšanu.”

Prokuratūra iepriekš vēstīja, ka 2016. gada 8. jūnijā minētie Krievijas Federācijas pilsoņi bez ceļošanai derīgiem dokumentiem, personu grupā tīši nelikumīgi šķērsoja valsts robežu, nolūkā doties darba meklējumos uz Vāciju.

Apelācijas kārībā minēto krimināllietu Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nams plāno skatīt 2016. gada 7. septembrī.

Savukārt šā gada 1. augustā Alūksnes rajona prokuratūras virsprokurore iesniegusi apelācijas protestu par šā gada 28. jūlija Alūksnes rajona tiesas spriedumu krimināllietā, ar kuru 10 Vjetnamas Sociālistiskās Republikas pilsoņiem par Latvijas Republikas valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu personu grupā piemērota brīvības atņemšana uz pieciem mēnešiem, nosakot izraidīšanu no Latvijas Republikas, piemērojot ieceļošanas aizliegumu uz trim gadiem.

Norādītais spriedums pārsūdzēts daļā par apsūdzētajiem noteikto sodu. Virsprokurores ieskatā, katram no minētajiem Vjetnamas Sociālistiskās Republikas pilsoņiem būtu piemērojama brīvības atņemšana uz vienu gadu, izraidot no Latvijas Republikas, nosakot ieceļošanas aizliegumu uz pieciem gadiem.

Sodu individualizācija, noteikšana vadoties tikai no Krimināllikuma 47. panta, 48. panta, 46. panta otrās, trešās, ceturtās daļas, neņemot vērā Krimināllikuma 35. panta otrajā daļā noteikto, vairo tiesisku nihilismu un demonstrē tiesas šauro skatījumu uz notiekošo [..], tiesai spriedums jāpieņem valsts vārdā, tātad, atbilstoši ne tikai likumdošanai, bet arī valsts drošības interesēm un tēlam starptautiskā mērogā,” uzskata apsūdzības uzturētāja.

Prokuratūra jau informēja, ka 2016. gada laika posmā no 17. jūnija līdz 18. jūnijam, divi Krievijas Federācijas pilsoņi personu grupā, nolūkā pārvietot pāri Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas robežai 10 Vjetnamas Sociālistiskās Republikas pilsoņus, kopā ar šīm personām, tīši nelikumīgi šķērsoja valsts robežu virzienā no Krievijas Federācijas puses uz Latvijas Republiku.

Minētās personas valsts robežu šķērsoja, ejot ar kājām ārpus vietas, kur atļauta tās šķērsošana, bez ceļošanai derīgiem dokumentiem. Tika izmantota līdzpaņemtā karte un kompass.

2016. gada 3.oktobrī Alūksnes rajona tiesā plāno skatīt krimināllietu pret jau minētajiem Krievijas Federācijas pilsoņiem – minēto Vjetnamas Sociālistiskās Republikas pilsoņu pavadoņiem, kurus Alūksnes rajona prokuratūras virsprokurore saukusi pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 284. panta otrās daļas un Krimināllikuma 285. panta trešās daļas.

 

 

Kristīne Sutugina

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Preses sekretāre
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Kristine.Sutugina@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA