Latvijas Republikas Prokuratūra

Paziņojumi presei

Publicēts 29/07/2016

Ieskats Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darba rezultātos līdz šā gada 28. jūlijam

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests* (turpmāk tekstā – Kontroles dienests) informē, ka apkopojot statistiku par šogad līdz 28. jūlijam paveikto darbu, norādāms, ka Kontroles dienests dažādām tiesību aizsardzības iestādēm jautājuma izlemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu ir sagatavojis un nosūtījis 152 materiālus. Tostarp 139 materiālus pēc Krimināllikuma 195. panta par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Par daļu materiālu tiesību aizsardzības iestādes jau ir pieņēmušas lēmumus, uzsākot 65 jaunus kriminālprocesus, savukārt 15 materiālus pievienojot jau agrāk uzsāktajiem kriminālprocesiem.

Kā viena no prioritātēm Kontroles dienestam ir noteikta noziedzīgi iegūto līdzekļu kustības izsekošana un to iesaldēšana lielos apmēros.

Šogad izdoti 167 rīkojumi un iesaldēti noziedzīgi iegūti līdzekļi vairāk nekā 24 miljonu eiro apmērā, tajā skaitā apmēram 1,2 miljoni eiro saistībā ar ļaunprātīgu izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Salīdzinot ar 2015. gada rezultātiem, ir jāatzīmē, ka visa pagājušā gada laikā iesaldēto noziedzīgi iegūto līdzekļu apjoms bija 21,6 miljoni eiro, no kuriem 737 186 eiro saistībā ar ļaunprātīgu izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

 

Viesturs Burkāns

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
Novēršanas dienesta priekšnieks

 

 

*Kontroles dienests ir Finanšu izlūkošanas dienests, kas Prokuratūras pārraudzībā darbojas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu.

Kontroles dienesta uzdevums ir analizēt no likuma subjektiem, tajā skaitā bankām, saņemtos ziņojumus par neparastiem vai aizdomīgiem finanšu darījumiem un pamatotu aizdomu gadījumos par jebkura noziedzīga nodarījuma esamību ar sagatavotu materiālu informēt policiju jautājuma izlemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu.

Kontroles dienests tika izveidots 1998. gada 1. jūnijā un šobrīd tajā strādā 30 darbinieki, ieskaitot arī tehniskos darbiniekus.

Detalizētāku aprakstu var atrast mājas lapā: www.prokuratura.lv/public/30252.html

Atpakaļ

INFORMĀCIJA