Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 22/10/2013

Tiesa apelācijas kārtībā piespriež reālu brīvības atņemšanu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” bijušajam finanšu direktoram

2013.gada 24.aprīlī Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa bijušo SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” finanšu direktoru atzina par vainīgu naudas līdzekļu piesavināšanā lielā apmērā, kā arī par dokumentu viltošanu mantkārīgā nolūkā un noteica sodu ar brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem, konfiscējot mantu. Saskaņā ar Krimināllikuma 55. pantu, piespriestais sods tika noteikts nosacīts ar pārbaudes laiku uz pieciem gadiem un nolemts to neizpildīt, ja apsūdzētais tiesas noteiktajā pārbaudes laikā neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu, nepārkāps sabiedrisko kārtību un izpildīs tiesas uzliktos pienākumus.

Prokuratūra uzskatīja, ka tiesas noteiktais sods nav adekvāts apsūdzētā personībai, izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturam un nodarītajam kaitējumam. sakarā ar ko 2013. gada 14. maijā Rīgas apgabaltiesā tika iesniegts apelācijas protests.

Lai izprastu šī noziedzīgā nodarījuma raksturu un kaitējuma apmēru, ir jāakcentē tas, ka apsūdzētais noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī ieņēma Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” finanšu direktora amatu, piesavinātie naudas līdzekļi sākotnēji tika saņemti no Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un tika paredzēti apsaimniekošanas rēķinu apmaksai, kā arī piesavinātā naudas summa sastāda Ls 247 230. Prokuratūras ieskatā pirmās instances tiesa, lemjot par nosakāmo sodu, nav pilnībā izvērtējusi ar šo noziegumu radītā kaitējuma apmēru un būtiskumu, kā rezultātā noteikusi nesamērīgi zemu sodu, tādējādi nepanākot soda mērķa sasniegšanu un krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu.

Rīgas apgabaltiesa lietu apelācijas kārtībā skatīja 2013.gada 21.oktobrī, kur atcēla Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 24.aprīlī pieņemto spriedumu un atzina apsūdzēto personu par vainīgu, nosakot galīgo pamatsodu – reālu brīvības atņemšanu uz 4 gadiem un 6 mēnešiem.

Pilns tiesas spriedums, kas nav vēl stājies likumīgā spēkā, būs pieejams 2013.gada 4.novembrī.

 

 

 

Aiga Šēnberga
Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Preses sekretāre
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Senberga@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA