Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 21/10/2013

Tiesa apelācijas kārtībā personai piespriež sodu par nodarītiem miesas bojājumiem aiz neuzmanības

Šā gada 16.maijā Daugavpils tiesa attaisnoja personu, kura saukta pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 131.panta par miesas bojājuma nodarīšanu aiz neuzmanības.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai, apsūdzētā persona ar likumā noteiktajā kārtībā reģistrētu šaujamieroci, piedalījās kāda mednieku kolektīva rīkotajās medībās. Medību vadītājs, medniekus izkārtoja atbilstoši medību plānam un veicamajiem uzdevumiem, nostādot apsūdzēto personu uguns līnijā, nosakot viņai šaušanai drošu sektoru.

Apsūdzētā persona pagriezās prom no uguns līnijas, izņēma divas patronas un ielādēja vienu patrontelpā, otru tieši stobrā. Tādā veidā apsūdzētā persona pārkāpa Medību noteikumus, jo pēc šaujamieroča pielādēšanas to nenodrošināja ar drošinātāju, nekontrolēja situāciju un šaujamieroča drošību, nevērīgi un neuzmanīgi rīkojoties ar pielādētu šaujamieroci, netīšām izšāva pa mednieku līniju, aiz neuzmanības trāpot medību vadītājam mugurā.

Prokuratūra uzskatīja, ka tiesas pieņemtais lēmums nav likumīgs, apsūdzētā attaisnota nepamatoti. Sakarā ar ko, 2013.gada 20.jūnijā Latgales apgabaltiesā tika iesniegts apelācijas protests.

Latgales apgabaltiesa lietu apelācijas kārtībā skatīja 2013.gada 17.oktobrī, kur atcēla Daugavpils tiesas 16.maijā pieņemto spriedumu par personas attaisnošanu un taisīja notiesājošo spriedumu, atzina apsūdzēto personu par vainīgu, nosakot sodu – 140 stundas piespiedu darbu, piedzīt cietušā labā morālo kompensāciju Ls 2000 apmērā.

Pilns tiesas spriedums, kas nav vēl stājies likumīgā spēka, būs pieejams 2013.gada 4.novembrī.

 

 

Aiga Šēnberga
Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Preses sekretāre
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Senberga@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA