Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 29/11/2013

Civillietu tiesu palāta apmierinājusi prokuratūras blakus protestu prasībā par biedrības "Gustava Celmiņa centrs" darbības izbeigšanu

Šā gada 28.augustā Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurors, izvērtējis no Iekšlietu ministrijas Drošības policijas saņemto informāciju, vērsās tiesā ar prasības pieteikumu par biedrības „Gustava Celmiņa centrs” darbības izbeigšanu, jo ir pamats uzskatīt, ka biedrība savā darbībā neievēro Biedrību un nodibinājumu likumā izvirzītās prasības un noteikumus.

Ar 2013.gada 4.septembra lēmumu Rīgas apgabaltiesa prasības pieteikumu atteicās pieņemt. Par tiesas lēmumu tika iesniegts blakus protests, kurš ar Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2013.gada 26.novembra lēmumu apmierināts, Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 4.septembra lēmums atcelts kā nelikumīgs un jautājums nodots jaunai izskatīšanai. Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas lēmums nav pārsūdzams.

 

 

Aiga Šēnberga
Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Preses sekretāre
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Senberga@lrp.gov.lv

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA