Latvijas Republikas Prokuratūra

 

Dura lex, sed lex!

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Publicēts 23/04/2019

Personai par izvarošanu, laupīšanu un slepkavību pastiprinošos apstākļos piespriež mūža ieslodzījumu

2019.gada 17.aprīlī slēgtā tiesas sēdē tika izskatīta krimināllieta, kurā persona  apsūdzēta par izvarošanu un cita rakstura seksuālas darbības veikšanu, laupīšanu, kā arī par slepkavību pastiprinošos apstākļos.

Lasīt vairāk
Publicēts 18/04/2019

Dzīvoklis Rīgā atzīts par noziedzīgi iegūtu mantu

2019.gada 14.martā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, piedaloties Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūras prokuroram, izskatīja materiālu par noziedzīgi iegūtu mantu. Tiesa pieņēma lēmumu par dzīvokļa Rīgā atzīšanu par noziedzīgi iegūtu un atdodamu tā likumīgajam mantiniekam. Dzīvokļa vērtība noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī bija 27 000 EUR.

Lasīt vairāk
Publicēts 16/04/2019

Informācija par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona prokuratūras virsprokurora amata vakanci

Atbilstoši prokuratūras likuma 34.panta trešajā daļā noteiktajam Latvijas Republikas Prokuratūra informē, ka tiek plānots aizpildīt Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona prokuratūras virsprokurora amata vakanci.

Lasīt vairāk

INFORMĀCIJA