Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

 

Dura lex, sed lex!

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Publicēts 03/03/2021

Senāts apmierina protestu lietā par fiziskas personas atbrīvošanu no nedzēstajām saistībām pret apdrošinātāju

Senāts 2021.gada 3.martā apmierināja Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora p. i. protestu lietā par Rīgas rajona tiesas lēmumu daļā, ar kuru dzēstas fiziskas personas saistības pret kādu apdrošināšanas firmu.

Lasīt vairāk
Publicēts 03/03/2021

Neiecietības mazināšanai sabiedrībā Latvijā uzsāk darbu projekta CALDER komanda

Ar mērķi novērst un apkarot rasisma, ksenofobijas un cita veida diskrimināciju Latvijā, pētnieki sadarbībā ar tiesību normu piemērotājiem uzsākuši darbu pie starptautiskā projekta CALDER īstenošanas. Projekts tiek īstenots sadarbojoties Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultātei, Sabiedrības integrācijas fondam, Tiesu administrācijai, Valsts policijai un Prokuratūrai.

Lasīt vairāk
Publicēts 02/03/2021

Paātrinātā procesa kārtībā apsūdzētajam nosaka sodu

2021. gada 25. februārī Daugavpils tiesa paātrinātā procesa kārtībā – 24 stundu laikā no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīža – notiesāja kādu vīrieti un sodīja par transportlīdzekļa vadīšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, atrodoties alkohola ietekmē, un izvairīšanos no tiesību ierobežošanas soda izciešanas.  

Lasīt vairāk

INFORMĀCIJA