Latvijas Republikas Prokuratūra

 

Dura lex, sed lex!

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Publicēts 24/11/2020

Sievietei par braukšanu dzērumā un gājēja nonāvēšanu piespriests reāls brīvības atņemšanas sods

2020.gada 23.novembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, piedaloties Rīgas Autotransporta prokuratūras prokuroram, izskatīja krimināllietu, kurā persona apsūdzēta par gājēja notriekšanu, vadot transportlīdzekli bez tiesībām un atrodoties alkohola ietekmē.

Lasīt vairāk
Publicēts 24/11/2020

Persona saukta pie kriminālatbildības par nelikumīgām darbībām ar tabakas izstrādājumiem un alkoholu, kā arī par speciālas noklausīšanās ierīces nelikumīgu glabāšanu

2020.gada 12.novembrī Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras prokurors nosūtījis Kurzemes rajona tiesai krimināllietu par nelikumīgām darbībām ar tabakas izstrādājumiem un alkoholu, kā arī par speciālas noklausīšanās ierīces nelikumīgu glabāšanu.

Lasīt vairāk
Publicēts 23/11/2020

Par saziņu ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tā saucamajā Zolitūdes traģēdijas lietā

Valsts apsūdzības uzturētāji, iepazīstoties ar apjomīgo spriedumu un tajā sniegto tiesas motivāciju, šobrīd gatavo apelācijas protestu par visām tām sprieduma daļām, kurās prokurori kategoriski iebilst tiesas sniegtajam novērtējumam attiecībā gan par iespējamās normatīvās aktu bāzes, gan par pierādījumu, gan par cēloņsakarības trūkumu to personu apsūdzībās, kuras ar pirmās instances spriedumu netika atzītas par vainīgām, tajā skaitā arī attiecībā par notiesātajai personai noteikto soda mēru.

Lasīt vairāk

INFORMĀCIJA