Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

 

Dura lex, sed lex!

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Publicēts 22/06/2021

Par neizpaužamu ziņu izpaušanu panāk vienošanos par sodu 12 000 EUR apmērā

Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrā (turpmāk – NNVIDIP) 2021. gada 2. jūnijā no Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk   VID) Iekšējās drošības pārvaldes tika saņemts 2021.gada 17. janvārī uzsāktais kriminālprocess ar ierosinājumu uzsākt kriminālvajāšanu pret bijušo VID amatpersonu par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kas paredzēti Krimināllikuma 329. pantā.

Lasīt vairāk
Publicēts 22/06/2021

Turpinās projekta „Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība” ieviešana

Latvijas Republikas prokuratūra (prokuratūra) un Centrālā finanšu un līguma aģentūru (CFLA) 2018. gada 16.martā noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu projekta Nr.2.2.1.1/17/I/010 „Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība” īstenošanai.

Lasīt vairāk
Publicēts 21/06/2021

Prokuratūra norāda, ka viltota COVID-19 testa izmantošana var būt noziegums

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk tekstā – noteikumi) normas nosaka, ka noteikumos paredzētas privilēģijas un atvieglojumi personai ar Covid-19 negatīva testa rezultātu.

Lasīt vairāk

INFORMĀCIJA